PONUDBA

Večina ponudbe se osredotoča na poučevanje angleščine v okviru individualnih ur ali manjših skupin. Glavni razlog za to je učinkovitost tečajev in maksimalno prilagajanje naročnikom tečajev. Vedno smo odprti za predloge tečajnikov, ki se morda razlikujejo od naše standardne ponudbe.